Praktijk Joyce Neijenhuis is gespecialiseerd in psychosociale begeleiding & consultancy. De dienstverlening is gebaseerd op het geloof dat mensen in organisaties in principe zelf goed in staat zijn om met elkaar psychosociale problemen aan te pakken en zo optimaal te functioneren. Wanneer er in het werk of privé situaties ontstaan die een negatieve invloed hebben op het functioneren van de werknemer, dan wordt deze werknemer geholpen de regie weer in eigen handen te nemen. De aanpak kenmerkt zich door de focus te leggen op de mogelijkheden van zowel de werkgever als de werknemer. Beide partijen kunnen hierdoor een optimaal resultaat behalen.
Joyce Neijenhuis is een ervaren professional zowel uitvoerend als beleidsmatig. Zij heeft jarenlange ervaring opgebouwd op het gebied van psychosociale problematiek, verlies en transities in werk en privé, Post Traumatische Stress Stoornis en ongewenste omgangsvormen.