Wat mag u verwachten


Praktijk Joyce Neijenhuis werkt met inachtneming van de wettelijke kaders en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkenden. De praktijk werkt transparant, houdt u op de hoogte van het verloop van de begeleiding.

  1. Werkgever
    Praktijk Joyce Neijenhuis is een no-nonsens professional. Een professional die snel en adequaat een analyse en advies kan geven over de beste aanpak. De praktijk levert geen black box; als werkgever blijft u op de hoogte van het proces van de begeleiding. Inhoudelijke rapportage kan alleen plaatsvinden met toestemming van de cliënt. In veel gevallen vindt er tijdens de begeleiding een gezamenlijk gesprek plaats, afhankelijk van de aard van de hulpvraag.
  2. Werknemer
    Praktijk Joyce Neijenhuis is een no-nonsens professional. Zij kan je als geen ander een spiegel voorhouden ook als het spiegelbeeld niet je ideale beeld is. Oud-cliënten omschrijven haar als empathisch, daadkrachtig, steunend en confronterend op een manier die niet hard is. Terugkoppeling naar de werkgever vindt altijd plaats behalve als er sprake is van inzet als vertrouwenspersoon. De terugkoppeling is procesmatig, je bepaalt zelf wat je inhoudelijk wil en kan terugkoppelen naar je leidinggevende.